Warranty

För att garantin ska gälla är det viktigt att du registrerar ditt redskap. Det finns två sätt att göra det på, antingen fyller du i det ”Garantibevis” som följer med varje redskap som skickas från Holms eller så fyller du i här på hemsidan. OBS! Det är mycket viktigt att serienummer blir korrekt ifyllt. Felaktigt serienummer innebär att vi inte kan genomföra någon registrering.

Holms guarantees that attachments and spare parts meet the specifications of technical documentation such as catalogues, spare parts lists and driver instructions. The warranty is valid within 12 months of the attachment being delivered to the end customer and covers only product defects that are production and engineering related. The warranty does not cover damage caused by improper use, inadequate maintenance, incorrect installation or normal wear. Furthermore, the warranty does not cover the costs of freight, downtime or impact damage. For the warranty to be valid, the dealer must fill in and submit the accompanying machine card to Holms or the form on this page. 

For more details, please read Terms of sale.

 

REGISTER YOUR ATTACHMENT

9 + 6 =