Felsök Holms 300

Problem OrsakÅtgärd
HuvudvalsenHuvudvalsen roterar endast då sidoborste lyfts.Drivning trasig ena sidan. Kil till ena motorn trasig.Byt kil.
Huvudborsten snurrar för sakta.Lågt oljeflöde.Kör lastmaskinen på en lägre växel, högre varvtal, mer oljeflöde.
SidoborstenSidoborsten snurrar för långsamt. Inställning Radiostyrning.Tryck på sändarens knapp 2 för att öka/minska varvtalet. Håll in knappen - blinkar snabbt = ökar hastigheten, blinkar långsamt = minskar hastigheten.
Sidoborste går ner i steg, "studsar" ner. (Gäller maskiner med serienummer 5345-13926). Maskin upplyft, transportläge.Maskinen skall vara i körläge (arbetsläge) när sidoborsten startas.
Sidoborste går ner i steg, "studsar" ner. (Gäller maskiner med serienummer 5345-13926). Ingen borste monteradMontera borsten. (Går ej ner utan borsten).
Sidoborste går ner i steg, "studsar" ner. (Gäller maskiner med serienummer 5345-13926). Ventil RVEB kärvar.Lossa lite på ventilen. (För hårt åtdragen)
Sidoborste går ner i steg, "studsar" ner. (Gäller maskiner med serienummer 5345-13926). Ventil RVEB har för högt tryck på inställningen.Lossa plombering, minska tryckinställning ca ½ varv.
Sidoborste går ner i steg, "studsar" ner. (Gäller maskiner med serienummer 5345-13926). Borsten stöter mot mark, roterar baklänges.Lyft maskinen högre vid transport.
Sidoborste går ner i steg, "studsar" ner. (Gäller maskiner med serienummer 5345-13926). Bricka saknas på lyftcylinder.Ersätt med fyra stycken tallriksfjädrar.
RadiostyrningenTappar kontakten under körning.Glappkontakt.Kolla släpvagnskontakten. Använd eventuellt kontaktspray.
Radiostyrningen upphör att fungera.Fuktproblem i elektroniken.Kolla att el-boxen på redskapet är hel, kolla att det ej är fukt på insidan av boxens lock. Finns det fukt - skruva av locket och låt torka.
Om el-boxen ej är tät - byt box.
Maskinen slutar fungera efter en liten stunds användning då den blivit varm. Kan fungera igen när den svalnat.Kortslutning i spole.Byt spole.