Felsök Holms PV

Problem OrsakÅtgärd
Inställning av plogenSkären slits på mitten.Bomberad väg.
Kör du i spetsläge, sänk fästet. Kör du i diagonalläge, finns ingen åtgärd.
Plogresultatet blir som en tvättbräda.Negativ skärvinkel samt utmattade fjädrar.Ploginställning ok Montera nya fjädrar.
När ska man använda stödtallrik alt hjul?Typ av pendling.Hjul rekommenderas vid enkel pendling och när man plogar på grusväg och landsväg. Stödtallrik rekommenderas till dubbel pendling och när man plogar på grusväg.
Plogen studsarNegativ skärvinkel.Justera ploginställning.
Plogen studsarUtmattade fjädrar.
Byt fjädrar.
HydraulikenBara en plogsida viker sigUtmattad överströmningsventilMontera ny överströmningsventil
Bara en plogsida viker sigSmuts i systemet Rengör överströmningsventil
Ena plogsidan vandrar tillbakaSmuts i elventilRengör elventil, obs! Dra åt försiktigt!
Ena plogsidan vandrar tillbakaElventil för hårt åtdragen Lossa elventilerna
Bladen ryckerSmuts i elventilRengör elventil, obs! Dra åt försiktigt!
Endast höger ploghalva rör sigIngen elKontrollera elanslutning Rör magnethalvor, ska kännas motstånd.
Endast höger ploghalva rör sigElventil för hårt åtdragenLossa elventil. Dra åt försiktigt
Bladhalva viker sig bakåt vid belastningÖverströmningsventil på bärare öppnar för tidigt.Koppla bort slangar från bärare. Kör plog mot snöhög, viker sig bladhalvan är plogens överströmningsventil felkällan. Om den inte viker sig är felkällan i bärarens hydraulsystem.
Bladhalva viker sig bakåt vid belastningÖverströmningsventil på snöplog öppnar för tidigt.Rengör eller byt plogens överströmningsventil.
RadiostyrningenTappar kontakten under körning.Glappkontakt.Kolla släpvagnskontakten. Använd eventuellt kontaktspray.
Hittar ej mottagaren, ingen uppkoppling.Sändaren blockeras efter en stund, s.k. felsäkert läge.Dra ur BÅDA kontakterna - både på redskapet och på bäraren, prova sedan på nytt.
Radiostyrningen upphör att fungera.Fuktproblem i elektroniken.Kolla att el-boxen på redskapet är hel, kolla att det ej är fukt på insidan av boxens lock. Finns det fukt - skruva av locket och låt torka.
Om el-boxen ej är tät - byt box.