Felsök Holms SU

Problem OrsakÅtgärd
RadiostyrningenTappar kontakten under körning.GlappkontaktKolla släpvagnskontakten. Använd eventuellt kontaktspray.
Hittar ej mottagaren, ingen uppkoppling.Sändaren blockeras efter en stund, s.k. felsäkert läge.Dra ur BÅDA kontakterna - både på redskapet och på bäraren, prova sedan på nytt.
Radiostyrningen upphör att fungera.Fuktproblem i elektroniken.Kolla att el-boxen på redskapet är hel, kolla att det ej är fukt på insidan av boxens lock. Finns det fukt - skruva av locket och låt torka.
Om el-boxen ej är tät - byt box.
Maskinen slutar fungera efter en liten stunds arbete, då den blivit varm. Kan fungera igen när den svalnat.Kortslutning i spole.Byt spole.