Garanti

För att garantin ska gälla är det viktigt att du registrerar ditt redskap. Det finns två sätt att göra det på, antingen fyller du i det ”Garantibevis” som följer med varje redskap som skickas från Holms eller så fyller du i här på hemsidan. OBS! Det är mycket viktigt att serienummer blir korrekt ifyllt. Felaktigt serienummer innebär att vi inte kan genomföra någon registrering.

Holms garanterar att redskap och reservdelar motsvarar specifikationerna i teknisk dokumentation som kataloger, reservdelslistor och förarinstruktioner. Garantin gäller inom 12 månader från att redskapet levereras till slutkund och omfattar endast produktfel som är produktions- och konstruktionsrelaterade. Garantin omfattar inte skador som uppkommer på grund av felaktigt användande, bristfälligt underhåll, felaktig installation eller normal förslitning. Vidare täcker garantin inte kostnader för fraktskador, stillestånd eller konsekvensskador. För att garantin ska gälla måste återförsäljaren fylla i och skicka in medföljande maskinkort till Holms eller formuläret på denna sida. 

För mer detaljer, vänligen läs Försäljningsvillkor.

 

REGISTRERA DITT REDSKAP

15 + 3 =